МИЛЕНА МЛАДЕНОВА


Родена e на 08.01.1986 г. През 2005 завършва Национална гимназия по пластични изкуства и дизайн “Акад. Дечко Узунов” в гр. Казанлък. До 2009 г. учи във ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий” като студент по скулптура в курса на проф. Стефан Лютаков 2011-2012 се дипломира като Магистър в Университет Мармара – Истанбул.