АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВА


Главен преподавател по стъкло в ‘’Дизайн на Стъклото’’ ВТУ „Св.св. Кирил и Методий’’, главен асистент на д-р Борис Шпейзман в студио за горещо стъкло ‘’G Studio’’, Тел Авив, Израел.
“В изкуството си харесвам играта на контрасти между материалите и
различните техники за обработка на стъклото. В част докторантурата
си правя проучване за възможностите на комбинации между горещо
стъкло и стомана в техниката на горещото стъкло като използвам тези
открития в творбите си. Комбинацията между стъкло и стомана в
работата ми е предмет на пространствено решение и сравнение
между контрастиращи си структури. Двата материала се допълват и
създават общ художествен обем. Стъклото е материя, която носи изключително разнообразие от изразни средства и внушения в
съвременното изкуство. Независимо от състоянието в което се намира
то придава на формата невероятен вътрешен заряд и красота, а за
твореца остава предизвикателството да намери начина по който да
заговори на неговия език.”